NEPAL DARK ALPES

NEPAL DARK ALPES ka një teksturë të përsosur dhe tone të ngrohta të ngjyrave.

Dimensioni: 131 x 298cm
Trashësia: ~7-12mm
Thellësia e modelit: ~10-40mm
Pesha: ~6-9kg/m²