ARCADE ANDES

Krijuar me gurë dhe tekstura që janë të ndryshme nga njëra-tjetra, ARCADE ofron një alternativë për ata që e duan mosrregullimin dhe duan të sjellin një stil në vendet e tyre.

 

Dimensioni: 132 x 297cm
Trashësia: ~7-12mm
Thellësia e modelit: ~10-40mm
Pesha: ~6-9kg/m²