TIBET ALPES

Krijoni vende të ndryshme dhe estetike me Panelin Dekorativ TIBET ALPES.

Dimensioni: 134 x 303cm
Trashësia: ~7-12mm
Thellësia e modelit: ~10-40mm
Pesha: ~6-9kg/m²